Osobní údaje

 

Vyplňte své jméno
a příjmení přesně tak, jak je uvedeno ve Vašem pase. Nepoužívejte diakritiku.

 

Zvolte vaše pohlaví.

 

Uveďte, zda vystupujete oficiálně pod nějakými dalšími jmény nebo přezdívkami.

Datum a místo narození

 

 

Zvolte datum Vašeho narození.

 

Zvolte stát narození a vypište město narození.

Jména rodičů

 

Zadejte jméno Vašeho otce. Pokud jméno neznáte, napište "neznámo".

 

Zadejte jméno Vaší matky. Pokud jméno neznáte, napište "neznámo".

Informace o cestovním pase / uživateli

 

 

Zadejte číslo pasu uvedený v cestovním pase. Číslo cestovního pasu může obsahovat číslice i písmena.

 

 

Uveďte, kdy byl cestovní pas vydán.

 

 

Uveďte, kdy cestovnímu pasu vyprší platnost.

 

 

Zadejte zemi, která cestovní pas vydala.

 

 

Zadejte číslo vašeho občanského průkazu. Pokud číslo neznáte, napište „neznámé“.

 

Pokud ano, ale již si nepamatujete číslo průkazu, napište číslo dokladu "0000".

 

Pokud ano, zvolte státní příslušnost a jak jste k ní přišli.

 

Pokud ano, zadejte prosím Vaše PASSID / členské číslo.

Kontaktní údaje

 

Zadejte platné telefonní číslo. V případě neočekávaných událostí budete jeho prostřednictvím kontaktováni.

 

 
 
E-mailové adresy se neshodují!

 

Zadejte platnou e-mail adresu. Budou Vám na ni zaslány nezbytné dokumenty.

 

Zadejte Vaši adresu trvalého bydliště (ulici a číslo popisné), město, kraj a stát. Pokud nemáte ulici, napište název vesnice a číslo popisné.

 

Údaje o zaměstnání

Uveďte, zda máte nebo jste měli zaměstnavatele. Tato odpověď je nutná pro povolení vstupu na území USA.

Údaje o cestě

Pokud cestujete do USA pouze za účelem přestupu na letišti a následnému letu mimo USA - zatrhněte "Ano". Pokud je Vašim cílem USA - zatrhněte "Ne".

Nouzové kontaktní údaje

 

Napište jméno a příjmení osoby, kterou bude možné kontaktovat v případě nouzové situace. Pokud takovou osobu nemáte - napište "Nemám".

 

 

Napište e-mail adresu svého nouzového kontaktu. Pokud adresu neznáte - napište "Neznámo".

 

Napište telefonní kontakt na nouzovou osobu. Pokud telefonní kontakt neznáte - napište "Neznámo".

Otázky týkající se způsobilosti

Odpovězte popravdě na následující otázky. Odpověď "Ano" na jakoukoliv níže uvedenou otázku může mít negativní dopad na udělení cestovního povolení.

 

 

 

 

 

 

 

 

Diritto d’autore © 2018 usa-esta.it

IDN: 08392226

IndirizzoSv. Čecha 750

Bílovec 743 01, Repubblica ceca.