Renseignements personnels

 

Inscrivez votre nom et prénom exactement tel qu'il apparaît dans votre passeport. N'utilisez pas de marques diacritiques.

 

Choisissez votre sexe.

 

Indiquez s'ils apparaissent officiellement sous d'autres noms ou surnoms.

Date et lieu de naissance

 

 

Choisissez votre date de naissance.

 

Choisissez votre pays de naissance et entrez votre lieu de naissance.

Noms des parents

 

Entrez le nom de votre père. Si vous ne le connaissez pas, écrivez "inconnu".

 

Entrez le nom de votre mère. Si vous ne le connaissez pas, écrivez "inconnu".

Informations sur le passeport / utilisateur

 

 

Entrez le numéro de votre passeport tel qu'indiqué dans le document. Le numéro peut contenir des lettres et des chiffres.

 

 

Indiquez quand le passeport a été délivré.

 

 

Précisez la période de validité du passeport.

 

 

Précisez le pays qui a délivré le passeport.

 

 

Entrez le numéro de votre carte d'identité. Si vous ne le connaissez pas, écrivez "inconnu".

 

Si tel est le cas, mais que le numéro de passeport n'est plus connu, entrez "0000" comme numéro.

 

Si oui, choisissez votre nationalité et expliquez comment vous l'avez acquise.

 

Si oui, entrez votre numéro PASSID / Membre.

Kontaktní údaje

 

Zadejte platné telefonní číslo. V případě neočekávaných událostí budete jeho prostřednictvím kontaktováni.

 

 
 
E-mailové adresy se neshodují!

 

Zadejte platnou e-mail adresu. Budou Vám na ni zaslány nezbytné dokumenty.

 

Zadejte Vaši adresu trvalého bydliště (ulici a číslo popisné), město, kraj a stát. Pokud nemáte ulici, napište název vesnice a číslo popisné.

 

Údaje o zaměstnání

Uveďte, zda máte nebo jste měli zaměstnavatele. Tato odpověď je nutná pro povolení vstupu na území USA.

Údaje o cestě

Pokud cestujete do USA pouze za účelem přestupu na letišti a následnému letu mimo USA - zatrhněte "Ano". Pokud je Vašim cílem USA - zatrhněte "Ne".

Nouzové kontaktní údaje

 

Napište jméno a příjmení osoby, kterou bude možné kontaktovat v případě nouzové situace. Pokud takovou osobu nemáte - napište "Nemám".

 

 

Napište e-mail adresu svého nouzového kontaktu. Pokud adresu neznáte - napište "Neznámo".

 

Napište telefonní kontakt na nouzovou osobu. Pokud telefonní kontakt neznáte - napište "Neznámo".

Otázky týkající se způsobilosti

Odpovězte popravdě na následující otázky. Odpověď "Ano" na jakoukoliv níže uvedenou otázku může mít negativní dopad na udělení cestovního povolení.

 

 

 

 

 

 

 

 

Diritto d’autore © 2018 usa-esta.it

IDN: 08392226

IndirizzoSv. Čecha 750/4

Bílovec 743 01, Repubblica ceca.